Uppsägning / Ägarbyte

Uppsägning av Abonnemang

TRACKme Spårningstjänst är på grund av tjänstens utformning som en säkerhetsprodukt och med löpande kostnader för organisationen kopplade till ditt abonnemang, en tjänst som löper vidare tills det aktivt sägs upp av dig som kund *.

Abonnemanget faktureras årsvis, och uppsägning skall ske 3 månader innan ny period påbörjas, främst skriftligen till trackme@trackme.se

Meddelande om uppsägning måste för att vi skall kunna identifiera rätt enhet i TRACKme systemet innehålla personnummer till den person som är registrerad på abonnemanget samt TRACKme enhetens sexsiffriga serienummer, samt gärna ev. kundnummer/fakturanummer.

Skriftlig och muntlig uppsägning bekräftas normalt via mejl inom 3 arbetsdagar från mottagandet.

Notera att övriga abonnemang kopplade till TRACKme enheten, så som GSM abonnemang tecknat av dig som kund inte automatiskt avslutas i och med uppsägning av TRACKme Spårningstjänst, utan säges upp eller överlåtes till en eventuell ny ägare via respektive operatör.

Ägarbyte / Överlåtelse av abonnemang

När du säljer din båt eller annat fordon med TRACKme installerat, och din enhet följer med i köpet, behöver du själv säga upp ditt abonnemang för att slippa vidare kostnader.

Givetvis blir vi glada om du rekommenderar tjänsten till den nya ägaren och meddelar oss dennes kontaktuppgifter tillsammans med din uppsägning, men tyvärr kan vi inte registrera en ny ägare i systemet innan du som tidigare ägare formellt sagt upp ditt abonnemang.

En överlåtelse av spårnings abonnemanget till en annan ägare, t.ex inom familj eller liknande där den juridiska ägaren ändras men SIM-kort och/eller GSM abonnemang ej ändras är helt kostnadsfri, och inbetald abonnemangsperiod överförs automatiskt på den nya ägaren.

Ny ägare till befintlig TRACKme

Som köpare till ett fordon med TRACKme installerat behöver du teckna ett abonnemang för att ha full nytta av enheten **.

För att vi skall få dina fullständiga kontaktuppgifter, finns det ett blankt kontrakt att ladda ner. Fyll gärna i detta och bifoga till oss vid kontakt.

Uppgifter för fordon/båt finns ofta lagrade på en befintlig enhet, men fyll gärna i så är vi säkra på att ha rätt uppgifter.

(*) Ej inbetald faktura räknas EJ som formell uppsägning av tjänsten, utan medför endast påförd påminnelseavgift.

(**) TRACKme enheten kan med vissa begränsningar fungera utan abonnemang och utan att vara kopplad till TRACKme systemets server, dock är du som ägare då helt ansvarig för dess administration, inställningar och larm, och endast begränsad support rörande hårdvara kan ges.