Om TRACKme

Spårsystem och larm via GSM
 

Spårning via GSM/GPS/VHF
Maximera möjligheten att återfå din egendom.

Spårning i samarbete med Polis / Sjöpolis!
Du utsätts inte för fara.

Kopplat till SOS Alarm!
Du når oss dygnet runt – året runt.

Exakt position med VHF triangulering på plats!
Husrannsakan är inget problem.

Godkänt av flera försäkringsbolag!
Ger ofta premiesänkningar eller lägre självrisk.

Vårt mål är enkelt: 
Maximera möjligheten att du får tillbaka din egendom med minsta möjliga besvär!

Utvecklat och tillverkat i Sverige