TRACKme Spårning

För att kunna utnyttja din TRACKme enhet till fullo, och ha tillgång till spårning och larm central behövs TRACKme årsabonnemang (60 kr/mån). 720 kr per år (576 kr exkl. moms)

Vid köp av en TRACKme förses du som kund med ett Telia Kontantkort laddat med ett saldo på 50 kr, detta räcker till att testa och sätta igång din enhet. Därefter väljer du själv om du vill teckna ett GSM abonnemang med Telia eller annan operatör, eller behålla ditt SIM-kort som ett kontantkort.

Alla kostnader för abonnemang och SMS-trafik åligger användaren.

Koppla av

Abonnemanget ger anslutning till TRACKme rikstäckande sök-organisation som kan exakt positionera din enhet vid stöld, och samarbetar med polis och sjöpolis.

  • TRACKme systemet ligger installerad med minimala krav på skötsel.
  • TRACKme larmar vid låg eller utebliven laddning.
  • TRACKme larmar vid bruten larmslinga (om kablar klipps eller kortsluts).

Kunden fastställer sedan att objektet är stulet och kontaktar journummer hos SOS Alarm samt gör polisanmälan för vidare åtgärder.

Nyfiken

Ditt abonnemang ger dig tillgång till vår webbtjänst där du enkelt kan se följande:

  • Grovt position för din TRACKme på bara några sekunder (Ger position till närmsta GSM-mast).
  • GPS-position på TRACKme Duo/IQ i t.ex Google Maps.
  • Status på temperatur, signalstyrka och laddningsspänning på din TRACKme enhet och objektets (bil/båt/osv.) batteri, samt anslutna larmsensorer.

Mobilt

Med en modern Android eller iPhone telefon kan du enkelt skicka ett SMS till din TRACKme enhet, och få svar tillbaka med:

  • GPS-position på TRACKme Duo/IQ i t.ex Google Maps.
  • Status på temperatur, signalstyrka och laddningsspänning på din TRACKme enhet och objektets batteri (bil/båt/entreprenadmaskin osv.) samt anslutna larmsensorer.
  • Status på eller aktivera/deaktivera positionslarm och larm på fordonets hytt eller kabin.

Befintlig kund

I samband med att Personuppgiftslagen PUL ersätts av Dataskyddsförordningen GDPR ändras våra abonnemangsformer.

Ditt befintliga abonnemang fortsätter att löpa som tidigare till samma kostnad, men du kan utan extra kostnad få nytta av fördelarna i det nya abonnemanget.

Kontakta oss för att kostnadsfritt utföra en funktionskontroll av din TRACKme och uppdatera ditt abonnemang.