TRACKme Spårning

TRACKme Spårningstjänst

Vid nytecknande eller övertagande av TRACKme vid köp av begagnad båt är det sedan 2017 och framåt detta abonnemang som tecknas på den nya kunden.

Kunden tillhandahålls ett SIM-kort som Telia Kontantkort med ett saldo på 50 kr, klart att använda för att sätta igång enheten. SIM-kortet är vid leveransen registrerat med ett medgivande hos operatören för GSM spårning.

När installation av enheten har slutförts, rekommenderas kunden att antingen teckna ett GSM abonnemang med månadskostnad till SIM-kortet, eller registrera sig som ägare till kontantkortet hos operatören (Att SIM-kortet har en registrerad ägare är en förutsättning för att spårning via operatören skall fungera).

Hos Telia, vilket är den operatör som tillhandahålls innebär registreringen att du kan se ditt SIM-korts saldo och status via Telias ”Mitt Telia” på nätet eller i app, och blir meddelad i god tid när kortet behöver laddas.

Allt ansvar för SIM-kortets giltighet och saldo åligger kunden.
TRACKme enhet som saknar saldo eller giltigt abonnemang kan ej skicka SMS med larm, och kan ej spåras.

Befintlig kund (Koppla av / Nyfiken / Nivå 1 / Nivå 2)

I samband med att Personuppgiftslagen PUL ersätts av Dataskyddsförordningen GDPR ändras våra abonnemangsformer och de äldre abonnemangen tecknas ej längre.

Ditt befintliga abonnemang med ett GSM abonnemang som ingår i årskostnaden fortsätter i dagsläget att löpa som tidigare till samma kostnad, men du kan utan extra kostnad få nytta av fördelarna i det nya abonnemanget.

Vid ägarbyte övergår abonnemanget automatiskt till den nya abonnemangsformen.

Kontakta oss för att kostnadsfritt utföra en funktionskontroll av din TRACKme och uppdatera ditt abonnemang.