Fakturering / Årsfaktura

TRACKme spårningstjänst faktureras årsvis i förskott med en förfallodatum i månadens slut, fördelat på det kvartal abonnemangsperioden avslutas.

För att göra det möjligt att hantera uppsägning av abonnemang vid periodens slut, faktureras abonnemanget med ett förfallodatum minst 30 dagar före periodens slut.

Tillsammans med att faktureringen grupperas i kvartal, kan detta innebära att ditt abonnemang kan faktureras upp till tre kalendermånader före att perioden avslutas.