TRACKme (TRACKme IQ)

TRACKme (tidigare namn TRACKme IQ) är det senaste tillskottet i TRACKme-familjen. Fullt utrustad med GPS och GSM spårning samt VHF-pejl för triangulering på plats.

Dessutom kan man man även koppla upp till 6 st trådlösa enheter såsom IR-detektorer, magnetkontakter, brandvarnare, vatten-nivåvakt, temperaturgivare och vibrationsvakt till enheten och använda den som ett komplett larm i litet format för din båt eller annat fordon.

TRACKme styrs antingen med de två medföljande fjärrkontrollerna (Larm av/på, Samt knapp för överfallslarm/nödläge), eller via SMS.

Du kan enkelt via SMS fråga enhetens status så som aktuell GSM signal, antal GPS funna satelliter, batteri/laddning eller temperatur.

Inställningar för temperaturlarm eller gränsvärden för laddningsövervakning ändras via SMS, och en utförlig instruktion för hur du gör finns tillgänglig via din kundinloggning.