AB Jetco tar över TRACKme

Under sensommaren / hösten 2019 togs TRACKme systemet över av AB Jetco från den tidigare ägaren Hellmertz Elektronik AB *.

Vi på AB Jetco känner att TRACKme som produkt har en stor möjlighet att fortsätta utvecklas och växa, och vi vill givetvis att alla kunder skall kunna fortsätta använda sin produkt så som det är tänkt utan något avbrott.

Detta innebär att alla befintliga abonnemang givetvis fortsätter att löpa den betalda abonnemangsperioden.

Tyvärr var de kundregister som fanns vid övertagandet bristfälligt uppdaterade, och i och med den konkursen(*) blev övertagandet långt mindre smidigt än planerat. Därför arbetar vi med ett kundregister där uppgifter kan saknas eller behöver uppdateras.

Vi ber på förhand i ursäkt om du som tidigare kund skulle få en felaktig faktura på ett redan uppsagt abonnemang, vi är medvetna om att detta kan ske, men väljer att hellre få avsluta ett abonnemang en extra gång än att missa att kontakta en kund helt och hållet, vi hoppas att ni kan ha överseende med detta.

I samband med övertagandet påbörjades ett välbehövligt arbete att uppdatera hårdvaran bakom kulisserna samt även webbgränssnittet för kundsidorna. Tanken är att det nya gränssnittet skall ge dig som kund mera information och möjlighet att se dina sparade kontaktuppgifter med mera, och även kunna uppdatera dessa vid behov, just för att vi skall slippa ofullständiga register i framtiden.

(*) Kort efter övertagandet försattes Hellmertz Elektronik i konkurs av orsaker som inte är direkt relaterade till TRACKme, och AB Jetco valde då att även ta över andra delar av Hellmertz tidigare produktflora. Information om dessa produkter finns på www.jetco.se.